Happy ginger red mix breed dog in car

Транспортиране на животно през граница

Вероятно много от стопаните на домашни любимци са се сблъсквали с проблема за преминаване на техните любимци зад граница или транспортирането извън страната ни. Има определени изисквания и процедури, които трябва да се извършат преди да се предприеме пътуване, включващо Вашия домашен любимец или животно, което ще бъде транспортирано извън България.
Изискванията за животните, които ще бъдат транспортирани в рамките на държавите от Европейския съюз и извън територията на Европейския съюз са различни.
I. Транспортиране на животни в страните-членки на Европейския съюз
Паспорт
Най-важното изискване за преминаване на животни-компаньони през ГКПП е наличието на паспорт, в който са вписани от ветеринарен лекар всички нужни ваксини и манипулации. Паспортът се издава по съответния образец и има следните характеристики:
1. Данни за собственика на домашния любимец, които включват трите имена и адрес.
2. Описание на животното – име, вид, порода, пол, дата на раждане, козина (цвят и тип) и по желание снимка на животното.
3. Идентификация на животното: номер на микрочип, дата на поставянето му, местоположение на микрочипа.
4. Ваксинация против бяс – дата на ваксиниране, производител на ваксината– име на продукта и номер на партидата, датата, до която е валидна ваксината, подпис и официален печат (печат с името, местоработата и номера, с който въпросният лекар е регистриран в Националната ветеринарномедицинска служба).
5. Серологичен тест за бяс (кръвна проба) – следва да се прави в лаборатория, одобрена от ЕС.
6. Допълнителен серологичен тест – в случай, че резултатите от първия тест не са били задоволителни.
7. Информация за третиране за кърлежи – вписва се производителят и наименованието на продукта, както и датата на третиране и срокът на действие.
8. Третиране за ехинококи: отново се отбелязва производителят и наименованието на продукта, както и датата на третиране и срокът на действие.
9. Информация за други ваксинации.
10. Клинични прегледи – удостоверяват, че животното може да издържи съответното пътуване.
11. Легализация – вписва се името на легализиращия орган, датата и се добавят подпис и печат.
12. Последната секция може да съдържа допълнителни данни от друго естество, озаглавена е “Други.”
Паспортът е син на цвят и данните в него се попълват на официалния език на държавата-членка на ЕС (за България на български език).
Микрочипиране
Едно от най-важните изисквания е животното да се идентифицира с уникална маркировка. Това може да бъде постигнато чрез татуировка или поставяне на идентификационен микрочип, съдържащ 10-цифрен уникален код, който принадлежи само на даденото животно.
Татуирането е сравнително стар метод за идентификация на животните. Това може да представлява проблем, тъй като в някои страни не признават татуирането като метод за идентификация, поради възможността маркировката да се фалшифицира.
Във всички страни на Европейския съюз се изисква микрочипиране на животните. Микрочипът представлява електронно-пасивно устройство с автоматично генериран 10-цифрен код. То не излъчва електромагнитни вълни, а съдържащата се комбинация от цифри може да бъде прочетена чрез специфични четящи устройства на принципа на радиовълните. Микрочипът се поставя с една подкожна инжекция, което е лесна и безболезнена манипулация за животното. След поставянето ветеринарният лекар е длъжен да прочете чипа и да се увери в неговата изправност. Това гарантира, че поставеният микрочип е функциониращ.
Важно условие е микрочипът да бъде поставен преди ваксината против бяс. Няма стандартни изисквания за вида на чипа, но е възможно четящите устройства на граничен контрол да не успеят да разчетат чипа. За това е желателно използваните микрочипове да отговарят на ISO-Standart 11784 или 11785.
Ако чипът не може да бъде прочетен от граничните власти, собственикът или придружителят на животното ще бъде таксуван за осигуряването на друго четящо устройство. Повечето чипове, използвани в България са стандартизирани и се разчитат от граничните четящи устройства.
Ваксинация против бяс
Следващото важно условие е животното да бъде ваксинирано против бяс след навършване на 3-месечна възраст в съответствие с изискванията на производителя на ваксината и посещаваната страна.
Стикерът от ваксината бяс съдържа партиден номер и годност на ваксината. В повечето случаи той е оцветен в червено и задължително трябва да бъде залепен на третата страница на паспорта, където е отделена страница за ваксинации и реваксинации против бяс. Всяко животно над 3-месечна възраст трябва да бъде ваксинирано против бяс и всяка следваща година да бъде реваксинирано преди изтичане на едногодишния период. Това гарантира постоянен имунитет на животното против заболяването “Rabies”. Трябва да бъде отбелязана датата и часа на ваксинацията.
Обезпаразитяване против вътрешни паразити (глисти и тении)
Кучетата, котките и порчетата трябва да бъдат подложени на обезпаразитяване срещу кучешка тения. То трябва да бъде извършено задължително с препарат, съдържащ Празиквантел. Нужно е ветеринарният лекар да впише в паспорта датата и часът на обезпаразитяване и вида на препарата. Обезпаразитяването трябва да бъде извършено 24 – 48 часа преди пристигането на животното в страната. Ако от даването на препарата са изминали по-малко от 24 часа на граничен контрол е възможно собственикът или придружителят и животното да изчакат под карантина до изтичането на този срок.
Третиране на животните с препарати против кърлежи
Животните, на които им предстои да преминат през граничен контрол е нужно да бъдат третирани с препарати против кърлежи, като не се признава обезпаразитяване чрез противопаразитни каишки. Часът, датата и обезпаразитяващият препарат надлежно се описват в международния паспорт.
Непосредствено преди пътуването (24 часа) е необходимо животното да бъде представено за клиничен преглед при оторизиран ветеринарен лекар, който да извърши прегледа и да завери здравния сертификат на предпоследната страница на международния паспорт.
За държави, които не са членки на Европейския съюз има допълнителни изисквания за преминаване на животни-компаньони през ГКПП. Например за внос на животни в Турция допълнителните изисквания са:
Ваксина
Животните трябва да бъдат ваксинирани против бяс след навършването на 3- месечна възраст с ваксина, официално допусната за използване в страната, от която животното заминава.
Серологично изследване
Кучетата и котките трябва да бъдат изследвани за титър (измерва съдържанието на антителата в мл. кръв) на антителата против бяс в лицензирана лаборатория. Една от лабораториите, които се използват като референтни е Серологичната лаборатория в Гизен, Германия с ръководител проф. д-р Тиел. Кръвната проба трябва да се вземе най-малко 30 дни след ваксинацията против бяс. За положителна се смята пробата, когато титърът е над 0,5 IU / ml кръв. Резултатите се попълват в специален документ.
Обезпаразитяване
Животните трябва да бъдат обезпаразитени срещу кучешка тения с препарат, съдържащ Празиквантел. Обезпаразитяването трябва да бъде извършено не по рано от 10 дни преди заминаването.
При придвижване и транспортиране на животни-компаньони от трети страни в Република България, последните трябва да притежават паспорт и ветеринарен сертификат.
Следва да се обърне внимание, че не всички породи кучета са позволени за внос в различните държави. Например кучетата от породите Пит-бул, Дого аржентино, Бразилски мастиф (Фила бразилейро) и Тоса ину са забранени за внос във Великобритания.
На много стопани може да се наложи да преминат границата заедно с техните любимци – било то за почивка или по работа. Преди всяко излизане обаче следва да се обърне внимание за изискванията на всяка отделна държава за транспорт на животни през граница, нейните законови и уставни особености за да може преминаването да протече безпроблемно.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Посетете ни

гр. София. кв. Редута, ул. Иларион Драгостинов 21

Пишете ни

svetigeorgisofia@abv.bg

За твоят най-добър приятел!

Изпрати запитване

Име *
Имейл *
Телефон *
Запитване
Политика за поверителност *