Екипът

Във Ветеринарна клиника “Свети Георги”  Ви обслужва висококвалифициран екип от специалисти, ангажиран да предостави високо качество на медицински и превантивни грижи за вашият домашен любимец.

Zlateva

доц. д-р Надя Златева - Панайотова,двм

Главен хирург

хирургия, ортопедия, анестезиология и спешна медицина, образна диагностика, кардиология

доц. д-р Надя Златева е родена на 23.02.1971 год. Завършва специалност ветеринарна медицина във ВМФ, Тракийския университет, гр.Стара Загора през 1996 г. Същата година, след успешно издържан конкурс, започва работа като асистент в катедра „Хирургия” на ВМФ, ТУ, Стара Загора. През 1998 г. започва работа в катедра „Хирургия, анестезиология, радиология, държавна ветеринарна медицина и обществено здраве” към Факултета по ветеринарна медицина към Лесотехническия университет, гр.София, където работи и до момента. През 1999 г. е специализирала в Лисабон, Португалия. Във връзка с овладяване на популацията от бездомни кучета и котки и грижите за тях е провела специализация /2004 г./ в гр.Фетие, Турция. През 2015 след успешно защитена дисертация получава образователна и научна степен “доктор”, а през 2016 придобива научната степен “доцент”. През 2018 г. е избрана за Ръководител на катедра “Хирургия, рентгенология, акушерство и гинекология”, факултет “Ветеринарна медицина” към Лесотехнически университет. Понастоящем доц. Златева е заместник-председател на Асоциацията на ветеринарните хирурзи в България. Професионалните и научните и интереси са в областта на хирургията на животните за компания, анестезиологията и спешна медицина, образна диагностика, кардиология.

Panayotov

д-р Панайот Панайотов

Управител и главен лекар

Вътрешни болести, инфекциозни болести, гризачи и птици

д-р Панайот Панайотов е роден на 15.03.1971 г. Завършва специалност ветеринарна медицина във ВМФ, Тракийския университет, гр.Стара Загора през 1996 г. От 1996 г. до 2001 год работи като участъков ветеринарен лекар. От 2001 до 2005 г. работи като ординатор Университетската клиника за дребни животни, ФВМ, ЛТУ, гр. София. От 2005 г. е официален лекар на Немския кастрационен център на Тиерхилфе сюден. От 2012 г. до момента д-р Панайотов е управител на КСБЖ (Комитет за Спасяване на Безстопанствени Животни) юг-клон към същия кастрационен център. Д-р Панайотов е главен лекар и управител на ветеринарна клиника „Свети Георги” от основаването й до момента. Професионалните му интереси са в областта на вътрешните болести, дерматологията, образна диагностика, стоматология, заболявания на птици и екзотични животни.

Georgi Marinov

д-р Георги Маринов, двм

----

Мекотъканна хирургия, регенеративна медицина, рентгенология, анестезиология

Георги е роден на 26.11.1992 г. Завършва 164 ГПИЕ “Мигел де Сервантес” през 2011 г. От 2011 г. до 2016 г. е стажант в клиниката, като през 2017 г. се дипломира с отличие и награда от Ректора на Лесотехническия университет. През същата година след спечелен конкурс постъпва на работа като преподавател в катедра “Хирургия, рентгенология, акушерство и гинекология” към Лесотехническия университет, като в момента заема длъжността “главен асистент”. През 2021 г. успешно защитава дисертация за присъждане на образователна и научна степен “Доктор на науките” (PhD), научна специалност “Хирургия, рентгенология и физиотерапия на животните”. Съосновател, заедно с д-р Евгени Евтимов, на единствения по рода си VPF Bulgaria (Ветеринарен паразитологичен форум), който се провежда ежегодишно от 2019 г. Автор на “Мини паразитологичен алманах” и “Алманах на противопаразитните продукти”, които се издават 3 години подред от VPF Bulgaria. Съсобственик на ветеринарна клиника “Свети Георги” – София и съосновател и съсобственик на Ветеринарна клиника “Свети Георги” Драма, Гърция (Ιατρειο μικρων ζωων «Άγιος Γεώργιος»). Интересите му са свързани с мекотъканна хирургия, регенеративна медицина, рентгенология, анестезиология и патология при зайци.

Boris Borisov

д-р Борис Борисов

----

Вътрешни болести, инфекциозни болести, хирургия

д-р Борисов е роден на 16.02.1989 г. От 2010 до 2014 г. стажува във ветеринарна клиника “Свети Георги”. През 2014 г. завършва с отличие факултета по ветеринарна медицина към ЛТУ и до момента е част от екипа на клиниката. Професионалните интереси са в областите хирургия и вътрешни болести.

Rafailov

д-р Радослав Рафаилов

Паразитология и инфекциозни болести

д-р Рафаилов е роден на 07.02.1990 г. в гр. Ловеч. През 2015 г. завършва ЛТУ, факултет “Ветеринарна медицина”. От април 2015 до юли същата година работи в свинеферма в с. Лесидрен, обл. Ловеч, като ветеринарен лекар, отговарящ за профилактиката и лечението. От юли 2015 г. до момента работи като ветеринарен лекар в клиника “Свети Георги”. През 2016 г. постъпва на работа като асистент в Лесотехническия университет, катедра Инфекциозна патология, хигиена, технология и контрол на храните от животински произход. Интересите му са свързани с паразитологията.

Adelina Vutova

д-р Аделина Вутова

вътрешни болести и паразитология

д-р Вутова е родена на 18.12.1994 в гр. София. Стажува в клиника “Свети Георги” от 2016 г., като се дипломира през 2019 г. в Лесотехнически университет, факултет “Ветеринарна медицина”. Интересите й са свързани с вътрешни болести и паразитология.

Blagovesta Spasova

Благовеста Спасова

Клиничен асистент

Благовеста е родена на 25.03.1994 г. в гр. София. От 2018 г. до момента стажува в клиниката, като професионалните й интереси са свързани с инфекциозни болести и вътрешни болести.

Ivan

Иван Панайотов

Стажант

“Иван е роден на 28.01.2001 г. в град София. Завършва 164 ГПИЕ”Мигел де Сервантес”, профил биология и химия. През 2020 е приет в Лесотехническия университет, специалност ветеринарна медицина, като през годините си на следване активно участва в ежегодишното провеждане на Ветеринарния паразитологичен форум. Има изявен интерес в сферата на гастроентерологията и инфекциозните заболявания.”

Anna Stoyanova

Анна Стоянова

Стажант

Анна е родена на 07.01.2001г. в гр. Хасково. Завършила средното си образувание в ПМГ “Акад. Боян Петканчин” профил  – биология с английски език. Има интереси свързани с акушерство и образна диагностика.

Silvi

Силви Владова

Стажант

Силви е родена на 09.02.2001 г. в град Плевен. През 2020 г. е приета в Лесотехническия университет, специалност ветеринарна медицина. Професионалните ѝ интереси са в областта на инфекциозните болести и заболявания на екзотични животни.

Georgi Bogdanov

Георги Богданов

Стажант

 Георги е роден на 18.07.2001 г. в град Ихтиман. 2020 е приет в Лесотехничия университет , специалност ветеринарна медицина. Има интерес в сферата на мекотъканната хирургия и образната диагностика.

Martin

Мартин Ангелов

Стажант

Мартин е роден на 09.08.1993г. в гр. Лом. През 2012г. записва ветеринарна медицина в Лесотехническия университет, гр. София. Професионалните му интереси са в областта на вътрешните болести и образната диагностика.

Изпрати запитване

Име *
Имейл *
Телефон *
Запитване
Политика за поверителност *